BEKO YÜKLEYİCİ ATAŞMANLARI

Beko yükleyici (Kazıcı yükleyici) traktöre monte edilen, kanal kazma ve yükleme işlerinde kullanılan iş makinesidir. 

Kazma ve yükleme işlerinde yaygın olarak kullanılan traktör tipi iş makinalarıdır.

Yükleme fonksiyonu

Kazı sonucu ortaya çıkan veya önceden yığılmış olan malzemenin harfiyat araçlarına yüklenmesinde veya kısa mesafeli bir yerden başka bir yere taşımasında kullanılır. Kepçenin özelliğine göre yüzey tesviyesi veya basit amaçlı küreme işlemlerinde de kullanılabilir.

Kazıma fonksiyonu

Makinenin beko kısmı, kanal kazma ve diğer kazıma işlemlerinde kullanılır.

Kırıcı fonksiyonu

Makineye takılan kırıcı aparatı ile sert zeminlerin kayaların kırılmasında kullanılır.